logo sequoia scientific

Model numeryczny transferu radiacyjnego HydroLight oblicza rozkłady luminancji i związane z nimi wielkości (natężenia, odbicia, funkcje tłumienia rozproszonego itp.) W każdym ciele wodnym.

oprogramowanie hydrolight

OPIS 

Użytkownicy mogą określić właściwości pochłaniania wody i rozpraszania światła, warunki panujące na niebie i dolne warunki brzegowe na różne sposoby, np. Wybierając wbudowane modele bio-optyczne i nieba, odczytując dane dostarczone przez użytkownika, lub wpisując ich własne podprogramy Fortran do definiowania ich wprowadzania. Następnie HydroLight rozwiązuje skalaryczne równanie transferu (RTE), aby obliczyć luminancję w wodzie jako funkcję głębokości, kierunku i długości fali. Inne wartości, które interesują się oceanografami optycznymi, takie jak luminancja pozostawiająca wodę i współczynnik odbicia z teledetekcji, są również uzyskiwane z wyliczonych radiacji. Dane wyjściowe są przedstawiane jako pliki ASCII (wydruk), jako arkusze kalkulacyjne Excel® oraz jako pliki cyfrowe sformatowane do drukowania i analizy za pomocą IDL® lub innych programów graficznych.

ZASTOSOWANIE

Model numeryczny transferu radiacyjnego HydroLight oblicza rozkłady luminancji i związane z nimi wielkości (natężenia, odbicia, funkcje tłumienia rozproszonego itp.) W każdym ciele wodnym.