Particle Measuring Systems

Oprogramowanie monitorujące

sampler sight pharma oprogramowanie

OPIS 

SamplerSight Pharma Software kontroluje sterowane strzykawkami samplery i zbiera dane z czujnika cząstek LiQuilaz.

SamplerSight Pharma Software pozwala operatorom zarządzać wymaganiami pobierania próbek dla operacji wsadowych i zapewnia pełny wgląd w informacje o partii za pomocą histogramu, wykresu czasowego i danych tabelarycznych prezentowanych w łatwym do użycia formacie, który jest łatwo raportowany.

SamplerSight-Pharma oferuje sprawdzalne, przyjazne dla użytkownika oprogramowanie oparte na systemie Windows z pomocą kontekstową.

Kalibracja czujnika USP 788 jest łatwa do wykonania w ciągu 20 do 30 minut za pomocą kreatora kalibracji. SamplerSight Pharma Software jest w pełni zgodny z 21 CFR Part 11, a podręczniki pomocy i użytkowników są dostępne z poziomu samego oprogramowania. Podręcznik Validation Manual zawierający dokumentację IQ / OQ / PQ jest dołączony do oprogramowania.

ZASTOSOWANIE

Zbieranie, przechowywanie i przeglądanie danych dla:

Korozyjny monitoring chemiczny

Monitorowanie partii produkcyjnych w fazie ciekłej

Monitorowanie narzędzi dla zanieczyszczenia wanien

POBIERZ SPECYFIKACJĘ