Particle Measuring Systems

Licznik cząstek w cieczach

Chem-20

OPIS 

Wiodące procesy mikroelektroniczne wymagają bardzo czystych chemikaliów procesowych, które są wysoce filtrowane i regulowane do wielkości cząstek 20 nm lub poniżej. Czułość cząsteczkowa 20 nm sprawia, że ​​nowy licznik chemiczny Chem 20 jest najbardziej czułym czujnikiem cząstek na świecie dla chemikaliów procesowych o wysokiej czystości. Obszerne dane na temat dystrybucji chemicznej i systemów pakowania dowodzą, że czujnik Chem 20 o czułości 20 nm wykrywa większe stężenia cząstek o lepszych statystykach niż produkty konkurencyjne. Licznik chemiczny Chem 20 jest cennym narzędziem, które umożliwia inżynierom obiektów i procesom szybkie wykrycie i scharakteryzowanie chemicznych cząstek cząstek, zanim wpłyną one na wydajność procesu i urządzenia.

ZASTOSOWANIE 

Monitorowanie cząstek w czasie rzeczywistym w chemicznych systemach dystrybucji Monitorowanie punktowe procesu
Monitorowanie operacji pakowania chemicznego
Charakterystyka wydajności i wydajności filtra chemicznego
Testy sprawności elementów obsługi chemicznej