Air Techniques International

Fotometr Cyfrowy

Fotometr 2i

OPIS 

Najbardziej zaawansowany, innowacyjny i przyjazny dla użytkownika cyfrowy fotometr aerozolowy dostępny obecnie – ATI.
Urządzenie 2i jest przenośnym, a jednocześnie wytrzymałym  stanowi idealne narzędzie do testów integralności systemów filtracji in-situ. Korzystanie z próbnika iProbe zapewnia pełną funkcjonalność z dala od jednostki bazowej, minimalizując przestoje i maksymalizując wysiłki w terenie.Jednostka posiada Innowacyjny interfejs użytkownika oraz wyświetlacz ciekłokrystaliczny  o przekątnej 4,3 cala bazuje na łatwym w użyciu, sterowanym menu interfejsie.
Pomiary aerozoli i częstotliwość próbkowania pomp są wyraźnie widoczne i możliwe do  łatwego przeglądania.
Parametry systemu i wybory, takie jak typy alarmów, nastawy alarmów i odczynnik aerozolu są pokazane na dolnym pasku menu, a ikony u góry ekranu podają stan podłączonych urządzeń peryferyjnych, funkcje raportowania i ustawienia tłumienia szumów aerozoli.
W fotometrze znajdują się  trzy unikalne funkcje raportowania
w interfejsie 2i za pośrednictwem interfejsu USB lub opcjonalnego interfejsu drukarki termicznej.
Trzy tryby pracy :
Tryb ciągły oferuje taką samą moc wyjściową jak poprzednie fotometry ATI, aby zapewnić kompatybilność wsteczną.
Tryb monitorowania zapewnia możliwość zbierania danych w zdefiniowanych przez użytkownika odstępach czasu dla długoterminowego pobierania próbek.
Tryb podsumowania, który zapewnia dyskretne możliwości raportowania dla poszczególnych lokalizacji filtrów, może być wydrukowany na drukarce termicznej w celu spełnienia wymagań dokumentacji klienta.
Wyższe stężenia mas aerozolowych są wyświetlane w rzeczywistych wartościach stężenia mas mikrogramów na litr (μg / l). Ustawiane przez użytkownika tłumienie szumów aerozolowych (ANS) pozwala na bardziej stabilne pomiary aerozoli przy słabej mieszance.
iProbe
IProbe działa jako rozszerzenie podstawowego instrumentu przez prawie identyczny interfejs użytkownika.Wszystkie ikony statusu i wyboru z jednostki bazowej są powtórzone na iProbe. Po naciśnięciu przycisku miejsce próbkowania można zdalnie wybierać i przełączać za pomocą elektronicznie sterowanego  układu zaworów.
Wydajność i konserwacja
Aby zapewnić spójne wyniki we wszystkich zastosowaniach i natężeniach przepływu próbek jest stale monitorowane i kontrolowane poprzez ciągłe sterowanie ze sprzężeniem zwrotnym. Urządzenie 2i zostało niezależnie przetestowane i posiada odpowiednie kwalifikacje, aby zapewnić zgodność ze wszystkimi stosownymi wymaganiami elektrycznymi i bezpieczeństwa. Roczna usługa kalibracji NIST jest świadczona przez ATI lub autoryzowaną przez ATI placówkę kalibracji.
Kalibracja obejmuje ustawienie referencji odczynników aerozolowych, punktów odniesienia przepływu próbki i obsługę zespołu komory rozpraszania światła. Rutynowa konserwacja prewencyjna obejmuje czyszczenie i kontrolę wewnętrznych przewodów i połączeń próbki, wewnętrznego filtra referencyjnego i iProbe.
Wersja 2i N
Zaprojektowany dla rygorów zastosowań jądrowych i innych niebezpiecznych, 2i może być wyposażony w unikalny, zapieczętowany próbnik, zaprojektowany tak, aby umożliwić bezpieczne usuwanie i wymianę zanieczyszczonych komponentów do pobierania próbek.

ZASTOSOWANIE

Pomiary dla :
Niezależna ceryfikacja filtrów
Obiekty jądrowe
Produkcja farmaceutyczna
Zabudowania medyczne oraz pomieszczenia czyste
Komory Chem-Bio
Wyciągi oddymiające