Particle Measuring Systems
Dodatkowe akcesorium służące do monitorowania aerozolu HPD III.
High Pressure Diffuser HPD III_Liczniki cząstek w powietrzu i gazach

OPIS 

Kompatybilne z nietoksycznymi, niepalnymi gazami, takimi jak czyste suche powietrze (CDA), argon, azot i dwutlenek węgla.

Minimalizuje  ryzyko  uszkodzenia liczników podczas pobierania próbek gazów pod ciśnieniem wyższym niż poziom morza, takich jak 25 - 100 psi.

Wysokociśnieniowy dyfuzor (HPD) zostały opracowane w celu uwzględnienia liczenia cząstek w sprężonym gazie. HPD zmniejszają ciśnienie gazu do ciśnienia zbliżonego do atmosferycznego, umożliwiając dyfuzję części powietrza / gazu z układu i umożliwiając działanie systemu pomiaru przepływu licznika Lasair III zgodnie z projektem.

ZASTOSOWANIE

bszar produkcji farmaceutycznej

Monitorowanie izolatorów

Monitorowanie pomieszczeń czystych

Zastosowania w przemyśle lotniczym i przemysłowym

Analiza trendów • Statystyczna kontrola procesu